سمیت نانوذرات و نانومواد با استفاده از آزمون های زیستی (Nanopartcile and nanomaterial toxicity via bioassays)

گروه مولفان:
محمدرضا زارع (نویسنده) | آیت رحمانی (نویسنده)

ناشر:
علمی سنا

درباره کتاب:
سمیت نانوذرات و نانومواد با استفاده از آزمون های زیستی (Nanopartcile and nanomaterial toxicity via bioassays) عنوان کتابی است از محمدرضا زارع که توسط انتشارات علمی سنا در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نانوذرات است. از محمدرضا زارع، کتاب شناخت و کاربرد مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن(ارکان دانش) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
11,300 تومــان