شیوه های تقویت هوش نوزاد 6-3 ماهه (آموزش پیدا و پنهان)

گروه مولفان:
بتاتریس میلتر (نویسنده) | طاهره طالع ماسوله (مترجم) | قاسم کریمی (ویراستار)

ناشر:
با فرزندان

درباره کتاب:
شیوه های تقویت هوش نوزاد 6-3 ماهه (آموزش پیدا و پنهان) عنوان کتابی است از بتاتریس میلتر با ترجمه‌ی طاهره طالع ماسوله که توسط انتشارات با فرزندان در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نوزاد است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بتاتریس میلتر، کتاب‌های کودک هشیار بپروریم(با فرزندان)، شیوه های تقویت هوش نوزاد 9-6 ماهه(با فرزندان)، شیوه های تقویت هوش نوزاد 12-9 ماهه(با فرزندان)، شیوه های تقویت هوش نوزاد 6-3 ماهه(با فرزندان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1,750 تومــان
موضوعات کتاب
نوزاد -- هوش آزمایی