طراحی و اکولوژی منظر (مقدمه ای بر اصول و روش ها)

گروه مولفان:
محمد رضا بمانیان (نویسنده) | فریال احمدی (نویسنده)

ناشر:
هنر معماری قرن

درباره کتاب:
طراحی و اکولوژی منظر (مقدمه ای بر اصول و روش ها) عنوان کتابی است از محمد رضا بمانیان که توسط انتشارات هنر معماری قرن در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب طراحی منظر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد رضا بمانیان، کتاب‌های کاربرد هندسه و تناسبات در معماری(هله)، ساختمان بلند و شهر(موسسه نشر شهر)، نظم و بی نظمی در معماری(طحان)، معماری و شهرسازی سنتی در کشورهای اسلامی(طحان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
30,000 تومــان