ظهور و سقوط سلطنت پهلوی -جلد 2 (جستارهایی از تاریخ معاصر ایران)

گروه مولفان:
حسین فردوست (نویسنده) | عبدالله شهبازی (ویراستار)

ناشر:
اطلاعات

درباره کتاب:
ظهور و سقوط سلطنت پهلوی -جلد2 (جستارهایی از تاریخ معاصر ایران) عنوان کتابی است از حسین فردوست که توسط انتشارات اطلاعات در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین فردوست، کتاب‌های ظهور و سقوط سلطنت پهلوی(اطلاعات)، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی(اطلاعات)، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی(اطلاعات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.