ظهور و سقوط سلطنت پهلوی -مجموعه 2 جلدی

گروه مولفان:
حسین فردوست (نویسنده) | عبدالله شهبازی (ویراستار)

ناشر:
اطلاعات

درباره کتاب:
ظهور و سقوط سلطنت پهلوی -مجموعه 2 جلدی عنوان کتابی است از حسین فردوست که توسط انتشارات اطلاعات در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین فردوست، کتاب‌های ظهور و سقوط سلطنت پهلوی(اطلاعات)، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی(اطلاعات)، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی(اطلاعات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.