قانون آیین دادرسی مدنی (در رویه قضایی)

گروه مولفان:
توحید زینالی (گردآورنده) | زینب کامکار (گردآورنده)

ناشر:
چراغ دانش

درباره کتاب:
قانون آیین دادرسی مدنی (در رویه قضایی) عنوان کتابی است از توحید زینالی که توسط انتشارات چراغ دانش در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آیین دادرسی مدنی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از توحید زینالی، کتاب‌های مجموعه قوانین کیفری خاص(چراغ دانش)، مجموعه قوانین حقوقی خاص(چراغ دانش)، قانون آیین دادرسی مدنی نمودار درختی(چراغ دانش)، دعوای ورشکستگی در رویه دادگاه ها(چراغ دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.