مبانی هستی شناختی -جلد 1 (مبانی اندیشه سیاسی در اسلام)

مولف:
محمدحسین اسکندری (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

درباره کتاب:
مبانی هستی شناختی -جلد1 (مبانی اندیشه سیاسی در اسلام) عنوان کتابی است از محمدحسین اسکندری که توسط انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اسلام و سیاست است.
قیمت کتاب
7,600 تومــان