مجموعه کامل قوانین، مصوبات و بخشنامه های کاربردی پیمانکاری

مولف:
علیرضا حسین زاده (گردآورنده)

ناشر:
امید انقلاب

درباره کتاب:
مجموعه کامل قوانین، مصوبات و بخشنامه های کاربردی پیمانکاری عنوان کتابی است از علیرضا حسین زاده که توسط انتشارات امید انقلاب در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب قراردادها است. از علیرضا حسین زاده، کتاب ERP برنامه ریزی منابع بنگاه راه حل یکپارچه توسعه راهبردی(دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.