نامواره دکتر سید محمود طباطبایی (چهره ماندگار پزشکی ایران)

مولف:
علیرضا شاه حسینی (گردآورنده)

ناشر:
حبله رود

درباره کتاب:
نامواره دکتر سید محمود طباطبایی (چهره ماندگار پزشکی ایران) عنوان کتابی است از علیرضا شاه حسینی که توسط انتشارات حبله رود در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب طباطبایی، محمود، ۱۳۲۱ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علیرضا شاه حسینی، کتاب‌های مومن آباد پایتخت گچ ایران(حبله رود)، حسین آباد کردها(حبله رود)، آواز نی تا آوای ایل(حبله رود)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.