نظریه ی روابط بین الملل (پیشینه و چشم انداز)

گروه مولفان:
عبدالعلی قوام (نویسنده) | سیداحمد فاطمی نژاد (نویسنده) | سعید شکوهی (نویسنده)

ناشر:
قومس

درباره کتاب:
نظریه ی روابط بین الملل (پیشینه و چشم انداز) عنوان کتابی است از عبدالعلی قوام که توسط انتشارات قومس در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب روابط بین المللی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عبدالعلی قوام، کتاب‌های نکات کلیدی نظریه های روابط بین الملل(تیسا)، کاربرد نظریه های روابط بین الملل(دنیای اقتصاد)، چالش های توسعه سیاسی(قومس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان
موضوعات کتاب
روابط بین المللی