2000 نکته بارداری و زایمان، نوزادان و مراقبت های مربوطه

مولف:
ملیحه نوراله پورشیاده (نویسنده)

ناشر:
گروه تالیفی دکتر خلیلی

درباره کتاب:
2000 نکته بارداری و زایمان، نوزادان و مراقبت های مربوطه عنوان کتابی است از ملیحه نوراله پورشیاده که توسط انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ملیحه نوراله پورشیاده، کتاب‌های بارداری و زایمان(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، بارداری و زایمان(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
19,800 تومــان