احکام الوقف الاسلامی (رویه الاستدلالیه)

مولف:
محمدعلی نظام زاده (نویسنده)

ناشر:
حبیب

درباره کتاب:
احکام الوقف الاسلامی (رویه الاستدلالیه) عنوان کتابی است از محمدعلی نظام زاده که توسط انتشارات حبیب در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب وقف (فقه) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,000 تومــان
موضوعات کتاب
وقف (فقه)