از تغییر دیدگاه تا ثروت (در بازاریابی شبکه ای)[به اسکیمو یخ بفروش/ 2]

مولف:
مسعود لعلی (نویسنده)

ناشر:
مهارتهای زندگی

درباره کتاب:
از تغییر دیدگاه تا ثروت (در بازاریابی شبکه ای) [به اسکیمو یخ بفروش/2] عنوان کتابی است از مسعود لعلی که توسط انتشارات مهارتهای زندگی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بازاریابی چندسطحی است. از مسعود لعلی، کتاب‌های شما یک جوجه اردک زشت نیستید(بهار سبز)، قفل یعنی کلیدی هم هست(بهار سبز)، شانه های غول(ترانه)، حکایت آن که قورباغه اش را قورت داد(بخشایش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
100,000 تومــان