اصطلاح نامه صنایع دستی و هنرهای سنتی (نساجی و پوشاک)

مولف:
ندا صحراپیما (نویسنده)

ناشر:
بنیاد ایران شناسی (وابسته به نهاد ریاست جمهوری)

درباره کتاب:
اصطلاح نامه صنایع دستی و هنرهای سنتی (نساجی و پوشاک) عنوان کتابی است از ندا صحراپیما که توسط انتشارات بنیاد ایران شناسی (وابسته به نهاد ریاست جمهوری) در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب صنایع دستی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
32,500 تومــان