تنظیم و نظارت در بازارهای مالی (اتحادیه اروپا، آمریکا، انگلیس و آلمان)

گروه مولفان:
میثم حامدی (نویسنده) | سیدمحمدجواد فرهانیان (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشاراتی نوای مدرسه

درباره کتاب:
تنظیم و نظارت در بازارهای مالی (اتحادیه اروپا، آمریکا، انگلیس و آلمان) عنوان کتابی است از سیدمحمدجواد فرهانیان که توسط انتشارات موسسه انتشاراتی نوای مدرسه در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بازار سرمایه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سیدمحمدجواد فرهانیان، کتاب‌های مبانی اقتصاد و مالی رفتاری(بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس))، الف مثل اقتصاد(بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس))، مقصران بحران مالی 2009 - 2007(بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس))، اخلاق حرفه ای در بازارهای سرمایه(بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.