درآمدی بر مبانی نقد دینی آثار هنری

گروه مولفان:
زهره کرامت (نویسنده) | مصطفی گودرزی (نویسنده)

ناشر:
ساقی

درباره کتاب:
درآمدی بر مبانی نقد دینی آثار هنری عنوان کتابی است از مصطفی گودرزی که توسط انتشارات ساقی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نقد هنری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مصطفی گودرزی، کتاب‌های نظریه های هنر(ساقی)، حسابداری دارائیهای نامشهود و مخارج انتقالی به دوره های آتی(سازمان حسابرسی)، حسابداری بدهیهای جاری و بدهیهای احتمالی(سازمان حسابرسی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
17,000 تومــان