درسنامه آمار زیستی (ویژه رشته ی: انفورماتیک پزشکی)

گروه مولفان:
سلیمان سعیدی (نویسنده) | سعدون خضری (نویسنده)

ناشر:
گروه تالیفی دکتر خلیلی

درباره کتاب:
درسنامه آمار زیستی (ویژه رشته ی: انفورماتیک پزشکی) عنوان کتابی است از سعدون خضری که توسط انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زیست سنجی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سعدون خضری، کتاب‌های درسنامه روش های آماری ویژه رشته ی HTA(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، درسنامه سازمان و مدیریت خدمات بهداشتی(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، درسنامه آمار حیاتی(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.