درسنامه اپیدمیولوژی بیماری ها -جلد 2

گروه مولفان:
عباس عباسی قهرمان لو (نویسنده) | حسین مظفرسعادتی (نویسنده)

ناشر:
گروه تالیفی دکتر خلیلی

درباره کتاب:
درسنامه اپیدمیولوژی بیماری ها -جلد2 عنوان کتابی است از حسین مظفرسعادتی که توسط انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی در سال 1394 به چاپ رسیده است. از حسین مظفرسعادتی، کتاب درسنامه اپیدمیولوژی بیماری ها(گروه تالیفی دکتر خلیلی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
50,000 تومــان