درسنامه ایمنی شناسی پزشکی -جلد 2 (ویژه رشته: ایمنی شناسی)[گروه تالیفی دکتر خلیلی/ 1146]

مولف:
امیررضا صفدریان (نویسنده)

ناشر:
گروه تالیفی دکتر خلیلی

درباره کتاب:
درسنامه ایمنی شناسی پزشکی -جلد2 (ویژه رشته: ایمنی شناسی) [گروه تالیفی دکتر خلیلی/1146] عنوان کتابی است از امیررضا صفدریان که توسط انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایمنی شناسی بالینی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امیررضا صفدریان، کتاب‌های درسنامه ایمنی تخصصی(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، درسنامه ایمنی شناسی پزشکی(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، درسنامه ایمنی شناسی مصور(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.