درسنامه سازمان و مدیریت خدمات بهداشتی (ویژه رشته های رفاه اجتماعی)

گروه مولفان:
یاسمن شاکر (نویسنده) | سعدون خضری (نویسنده) | بهمن خسروی (نویسنده)

ناشر:
گروه تالیفی دکتر خلیلی

درباره کتاب:
درسنامه سازمان و مدیریت خدمات بهداشتی (ویژه رشته های رفاه اجتماعی) عنوان کتابی است از بهمن خسروی که توسط انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بیمارستان ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بهمن خسروی، کتاب‌های آتش کم فروغ(نسل نواندیش)، زندگی واقعی سباستین نایت(نسل نواندیش)، تهوع(نسل نواندیش)، درسنامه کلیات بهداشت ویژه رشته مدیریت. ..(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.