درسنامه شیمی آلی تخصصی -جلد 1

گروه مولفان:
مینا مقری (نویسنده) | رشید قنبری پور (نویسنده)

ناشر:
گروه تالیفی دکتر خلیلی

درباره کتاب:
درسنامه شیمی آلی تخصصی -جلد1 عنوان کتابی است از مینا مقری که توسط انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از مینا مقری، کتاب درسنامه شیمی آلی تخصصی(گروه تالیفی دکتر خلیلی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.