درسنامه قارچ شناسی (ویژه رشته های: باکتری شناسی، انگل شناسی و میکروب شناسی مواد غذایی)[گروه تالیفی دکتر خلیلی. درسنامه/ 1092]

مولف:
اعظم فتاحی (نویسنده)

ناشر:
گروه تالیفی دکتر خلیلی

درباره کتاب:
درسنامه قارچ شناسی (ویژه رشته های: باکتری شناسی، انگل شناسی و میکروب شناسی مواد غذایی) [گروه تالیفی دکتر خلیلی. درسنامه/1092] عنوان کتابی است از اعظم فتاحی که توسط انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از اعظم فتاحی، کتاب قارچ شناسی تخصصی(گروه تالیفی دکتر خلیلی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.