درسنامه ویروس شناسی (ویژه رشته باکتری شناسی، انگل شناسی، میکروب شناسی مواد غذایی)

مولف:
ناهید مقدم نیا (نویسنده)

ناشر:
گروه تالیفی دکتر خلیلی

درباره کتاب:
درسنامه ویروس شناسی (ویژه رشته باکتری شناسی، انگل شناسی، میکروب شناسی مواد غذایی) عنوان کتابی است از ناهید مقدم نیا که توسط انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی در سال 1394 به چاپ رسیده است. از ناهید مقدم نیا، کتاب درسنامه ویروس شناسی تخصصی(گروه تالیفی دکتر خلیلی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
75,000 تومــان