درسنامه کنترل فیزیک و شیمیایی داروها (ویژه رشته های نظارت بر امور دارویی)

مولف:
مهدی رجب نیا (گردآورنده)

ناشر:
گروه تالیفی دکتر خلیلی

درباره کتاب:
درسنامه کنترل فیزیک و شیمیایی داروها (ویژه رشته های نظارت بر امور دارویی) عنوان کتابی است از مهدی رجب نیا که توسط انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داروسازی است. از مهدی رجب نیا، کتاب درسنامه فارماسیوتیکس(گروه تالیفی دکتر خلیلی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.