دسته چک امتیاز کودک، کتابک رنگ آمیزی و کاردستی (ویژه دانش آموزان دختر موفق)

گروه مولفان:
مهدیه حاجی زاده (نویسنده) | کیان کردی (تصویرگر)

ناشر:
قانون مدار

درباره کتاب:
دسته چک امتیاز کودک، کتابک رنگ آمیزی و کاردستی (ویژه دانش آموزان دختر موفق) عنوان کتابی است از مهدیه حاجی زاده که توسط انتشارات قانون مدار در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب رنگ آمیزی برای کودکان است. از مهدیه حاجی زاده، کتاب دسته چک امتیاز کودک، کتابک رنگ آمیزی و کاردستی(قانون مدار) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.