دوره تفسیری حقوق مدنی -جلد 8

گروه مولفان:
مهدی صیادی (نویسنده) | فرهاد صیادی (ویراستار) | معصومه صیادی (ویراستار)

ناشر:
شریف

درباره کتاب:
دوره تفسیری حقوق مدنی -جلد8 عنوان کتابی است از مهدی صیادی که توسط انتشارات شریف در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آیین دادرسی مدنی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی صیادی، کتاب‌های دوره تفسیری حقوق تجارت(شریف)، دوره تفسیری اصول فقه(شریف)، جامع ترین بسته آزمون قضاوت(شریف)، تند خوانی - حقوق جزای اختصاصی(شریف)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.