راهنمای آموزش مهارت های زندگی -جلد 6 (کتاب ششم)

گروه مولفان:
عاطفه غیاث فخری (نویسنده) | محمد بینا زاده (نویسنده) | عاطفه غیاث فخری (نویسنده) | محمد بینا زاده (نویسنده)

ناشر:
هنر آبی

درباره کتاب:
راهنمای آموزش مهارت های زندگی -جلد6 (کتاب ششم) عنوان کتابی است از عاطفه غیاث فخری که توسط انتشارات هنر آبی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب معلمان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عاطفه غیاث فخری، کتاب‌های مهارت های زندگی کتاب دوم(هنر آبی)، راهنمای آموزش مهارت های زندگی(هنر آبی)، راهنمای آموزش مهارت های زندگی(هنر آبی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.