راهنمای عملی مشاوران (روانشناسی عملی مدرسه)

گروه مولفان:
مصطفی دهقانی (نویسنده) | مولود کیخسروانی (نویسنده)

ناشر:
لوح برتر

درباره کتاب:
راهنمای عملی مشاوران (روانشناسی عملی مدرسه) عنوان کتابی است از مصطفی دهقانی که توسط انتشارات لوح برتر در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کودکان است.