رساله نوین درباره بناء اسلام بر سال و ماه قمری (تفسیر آیه (ان عده الشهور عندالله اثناعشر شهرانی کتب الله یوم خلق السموات و الارض منها اربعه حرم ذلک الدین القیم) بحث تفسیری، روانی، فقهی و تاریخی)[دوره علوم و معارف اسلامی/ 6]

مولف:
سید محمد حسین حسینی طهرانی (نویسنده)

ناشر:
علامه طباطبائی

درباره کتاب:
رساله نوین درباره بناء اسلام بر سال و ماه قمری (تفسیر آیه (ان عده الشهور عندالله اثناعشر شهرانی کتب الله یوم خلق السموات و الارض منها اربعه حرم ذلک الدین القیم) بحث تفسیری، روانی، فقهی و تاریخی) [دوره علوم و معارف اسلامی/6] عنوان کتابی است از سید محمد حسین حسینی طهرانی که توسط انتشارات علامه طباطبائی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب گاه شماری اسلامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید محمد حسین حسینی طهرانی، کتاب‌های امام شناسی(انتشارات سوره مهر)، امام شناسی(انتشارات سوره مهر)، روح مجرد(علامه طباطبائی)، معادشناسی(علامه طباطبائی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
0 تومــان