عربی (2) (دوم دبیرستان، رشته ادبیات و علوم انسانی)[مجموعه کمک آموزشی اسفندیار]

مولف:
ناصر اسفندیار (نویسنده)

ناشر:
اسفندیار

درباره کتاب:
عربی (2) (دوم دبیرستان، رشته ادبیات و علوم انسانی) [مجموعه کمک آموزشی اسفندیار] عنوان کتابی است از ناصر اسفندیار که توسط انتشارات اسفندیار در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان عربی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ناصر اسفندیار، کتاب‌های عربی اول متوسطه (هفتم)(اسفندیار)، عربی 3(اسفندیار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.