عربی (2) (دوم دبیرستان، رشته ادبیات و علوم انسانی)[مجموعه کمک آموزشی اسفندیار]

مولف:
ناصر اسفندیار (نویسنده)

ناشر:
اسفندیار

درباره کتاب:
عربی (2) (دوم دبیرستان، رشته ادبیات و علوم انسانی) [مجموعه کمک آموزشی اسفندیار] عنوان کتابی است از ناصر اسفندیار که توسط انتشارات اسفندیار در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان عربی است. از ناصر اسفندیار، کتاب عربی اول متوسطه (هفتم)(اسفندیار) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.