مجموعه قوانین دست نویس (قوانین خاص جزایی)

مولف:
میثم ابراهیمی (نویسنده)

ناشر:
شریف

درباره کتاب:
مجموعه قوانین دست نویس (قوانین خاص جزایی) عنوان کتابی است از میثم ابراهیمی که توسط انتشارات شریف در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از میثم ابراهیمی، کتاب‌های فلسفه اسلامی و زیبایی شناسی(بیهق کتاب)، آشنایی با کامپیوتر و مبانی الگوریتم(آزاد پیما)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
16,000 تومــان