مردم سالاری دینی

مولف:
فرشته نصراللهی (نویسنده)

ناشر:
مهرگان خرد

درباره کتاب:
مردم سالاری دینی عنوان کتابی است از فرشته نصراللهی که توسط انتشارات مهرگان خرد در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دموکراسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فرشته نصراللهی، کتاب‌های جهانی شدن فرهنگ(مهرگان خرد)، جهان اسلام در دوران معاصر(مهرگان خرد)، عربستان و اقتدارگرایی در خاورمیانه(مهرگان خرد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان