مهندسی فرهنگی کشور (تحول در ساختارها و سازوکارها)

مولف:
مهدی ناظمی اردکانی (نویسنده)

ناشر:
ساقی

درباره کتاب:
مهندسی فرهنگی کشور (تحول در ساختارها و سازوکارها) عنوان کتابی است از مهدی ناظمی اردکانی که توسط انتشارات ساقی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سیاست فرهنگی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی ناظمی اردکانی، کتاب‌های سیر تطور الگوهای علم شناسی(آثار فکر)، فرهنگ سازمانی و چگونگی سنجش آن(آثار فکر)، سازمان پویا و تحول آفرین(ساقی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.