مهندسی فرهنگی کشور (تحول در ساختارها و سازوکارها)

مولف:
مهدی ناظمی اردکانی (نویسنده)

ناشر:
ساقی

درباره کتاب:
مهندسی فرهنگی کشور (تحول در ساختارها و سازوکارها) عنوان کتابی است از مهدی ناظمی اردکانی که توسط انتشارات ساقی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سیاست فرهنگی است.