مهندسی فرهنگی کشور (تحول در ساختارها و سازوکارها)

مولف:
مهدی ناظمی اردکانی (نویسنده)

ناشر:
ساقی

درباره کتاب:
مهندسی فرهنگی کشور (تحول در ساختارها و سازوکارها) عنوان کتابی است از مهدی ناظمی اردکانی که توسط انتشارات ساقی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سیاست فرهنگی است. از مهدی ناظمی اردکانی، کتاب سیر تطور الگوهای علم شناسی(آثار فکر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.