نقد و تحلیل کتاب روضة الشهداء کاشفی

گروه مولفان:
ناهید رحمت زاده (نویسنده) | حسین بن علی کاشفی (نویسنده)

ناشر:
الهام نور

درباره کتاب:
نقد و تحلیل کتاب روضة الشهداء کاشفی عنوان کتابی است از حسین بن علی کاشفی که توسط انتشارات الهام نور در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب روضه خوانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین بن علی کاشفی، کتاب‌های روضه الشهدا(شبگیر)، انوار سهیلی(صدای معاصر)، روضه الشهدا(معین)، لب لباب مثنوی(اساطیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.