نماز بهترین سبک مدیریت کار و زندگی [نماز بهترین سبک مدیریت کار و زندگی/1]

مولف:
علی نورمحمدی (نویسنده)

ناشر:
نورسا

درباره کتاب:
نماز بهترین سبک مدیریت کار و زندگی [نماز بهترین سبک مدیریت کار و زندگی/1] عنوان کتابی است از علی نورمحمدی که توسط انتشارات نورسا در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نماز است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی نورمحمدی، کتاب‌های نماز و یاری(نورسا)، نماز و کار(نورسا)، نماز و پیشگیری از فساد(نورسا)، نماز و پاکی(نورسا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.