نگرشی اجمالی بر تاریخچه فرح زاد

مولف:
ابوالفضل فرح زادی (نویسنده)

ناشر:
سفیر اردهال

درباره کتاب:
نگرشی اجمالی بر تاریخچه فرح زاد عنوان کتابی است از ابوالفضل فرح زادی که توسط انتشارات سفیر اردهال در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب محله ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.