پای درس استاد سردار شهید مهندس حاج محمود شهبازی با نهج البلاغه (بازخوانی سلوک معنوی سردار شهید مهندس حاج محمود شهبازی)

مولف:
زهرا یزدی نژاد (نویسنده)

ناشر:
خورشید باران

درباره کتاب:
پای درس استاد سردار شهید مهندس حاج محمود شهبازی با نهج البلاغه (بازخوانی سلوک معنوی سردار شهید مهندس حاج محمود شهبازی) عنوان کتابی است از زهرا یزدی نژاد که توسط انتشارات خورشید باران در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سرداران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از زهرا یزدی نژاد، کتاب‌های پس از غروب خورشید(خورشید باران)، باران عشق(خورشید باران)، آینه در آینه(خورشید باران)، ناتوی فرهنگی(خورشید باران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.