کاربرد الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری در طراحی سیستم های صنعتی (استفاده از نرم افزار MATLAB در بکارگیری آنها)

گروه مولفان:
مهدی بشیری (نویسنده) | حسین کریمی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه شاهد

درباره کتاب:
کاربرد الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری در طراحی سیستم های صنعتی (استفاده از نرم افزار MATLAB در بکارگیری آنها) عنوان کتابی است از حسین کریمی که توسط انتشارات دانشگاه شاهد در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب متلب است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین کریمی، کتاب‌های آیین کشورداری از دیدگاه امام علی علیه السلام(دفتر نشر فرهنگ اسلامی)، نقطه مطلوب یا راههای ارتباط معنوی با امام عصر (عج)(دفتر نشر فرهنگ اسلامی)، کاربرد الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری در طراحی سیستم های صنعتی(دانشگاه شاهد)، آیین دادرسی مدنی(میزان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.