کار طلایی فارسی هشتم (دوره اول متوسطه)[کار طلایی]

گروه مولفان:
علی قلی پور (نویسنده) | ابراهیم هداوند میرزایی (نویسنده)

ناشر:
کاگو

درباره کتاب:
کار طلایی فارسی هشتم (دوره اول متوسطه) [کار طلایی] عنوان کتابی است از علی قلی پور که توسط انتشارات کاگو در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. از علی قلی پور، کتاب‌های کار فارسی هفتم دوره اول متوسطه(کاگو)، کار فارسی 1 دهم(کاگو)، کار فارسی اول دبستان(کاگو)، کار علوم هشتم دوره اول متوسطه(کاگو)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.