کار طلایی فارسی هشتم (دوره اول متوسطه)[کار طلایی]

گروه مولفان:
علی قلی پور (نویسنده) | ابراهیم هداوند میرزایی (نویسنده)

ناشر:
کاگو

درباره کتاب:
کار طلایی فارسی هشتم (دوره اول متوسطه) [کار طلایی] عنوان کتابی است از علی قلی پور که توسط انتشارات کاگو در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی قلی پور، کتاب‌های کار فارسی هفتم دوره اول متوسطه(کاگو)، کار فارسی 1 دهم(کاگو)، کار فارسی اول دبستان(کاگو)، کار علوم هشتم دوره اول متوسطه(کاگو)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.