گرامر زبان انگلیسی (هر آنچه فراگیران باید بدانند)

گروه مولفان:
حسن محجوب عشرت آبادی (نویسنده) | سیاوش حسن آبادی (نویسنده) | حسین سلیمی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه هوایی شهید ستاری

درباره کتاب:
گرامر زبان انگلیسی (هر آنچه فراگیران باید بدانند) عنوان کتابی است از حسن محجوب عشرت آبادی که توسط انتشارات دانشگاه هوایی شهید ستاری در سال 1394 به چاپ رسیده است. از حسن محجوب عشرت آبادی، کتاب روش های تدریس پیشرفته(یسطرون) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان