گربه سلطان جنگل [آی قصه قصه قصه یک کتاب و دو قصه]

مولف:
الهام قاری (نویسنده)

ناشر:
دیده وران

درباره کتاب:
گربه سلطان جنگل [آی قصه قصه قصه یک کتاب و دو قصه] عنوان کتابی است از الهام قاری که توسط انتشارات دیده وران در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های حیوانات است. از الهام قاری، کتاب خانواده موش خرما(دیده وران) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.