مبانی جبر خطی (کارشناسی ارشد)

مولف:
محمد علی رضوانی (نویسنده)

ناشر:
پوران پژوهش

درباره کتاب:
مبانی جبر خطی (کارشناسی ارشد) عنوان کتابی است از محمد علی رضوانی که در 496 صفحه و توسط انتشارات پوران پژوهش در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد علی رضوانی، کتاب‌های راهنمای حل مسائل ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی(فاطمی)، ریاضیات گسسته مقدماتی(فاطمی)، حساب دیفرانسیل و انتگرال(علمی و فنی)، توابع یک متغیره مختلط(علمی و فنی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
26,000 تومــان