زبان منظر

گروه مولفان:
آن ویستن اسپیرن (نویسنده) | حسین بحرینی (مترجم) | بهناز امین زاده (مترجم)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
زبان منظر عنوان کتابی است از آن ویستن اسپیرن با ترجمه‌ی بهناز امین زاده که در 456 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1387 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The language of landscape. موضوع اصلی این کتاب بوم شناسی انسانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.