زبان منظر

گروه مولفان:
آن ویستن اسپیرن (نویسنده) | حسین بحرینی (مترجم) | بهناز امین زاده (مترجم)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
زبان منظر عنوان کتابی است از آن ویستن اسپیرن با ترجمه‌ی بهناز امین زاده که در 456 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1387 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The language of landscape. موضوع اصلی این کتاب بوم شناسی انسانی است.