بعد پنهان

گروه مولفان:
ادوارد توئیچل هال (نویسنده) | منوچهر طبیبیان (مترجم)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
بعد پنهان عنوان کتابی است از ادوارد توئیچل هال با ترجمه‌ی منوچهر طبیبیان که در 265 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1392 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The hidden dimension.. موضوع اصلی این کتاب رفتار فضایی است.