بعد پنهان

گروه مولفان:
ادوارد توئیچل هال (نویسنده) | منوچهر طبیبیان (مترجم)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
بعد پنهان عنوان کتابی است از ادوارد توئیچل هال با ترجمه‌ی منوچهر طبیبیان که در 265 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1392 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The hidden dimension.. موضوع اصلی این کتاب رفتار فضایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.