مقاومت مصالح (کارشناسی ارشد)

مولف:
مجتبی کبیریان (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
مقاومت مصالح (کارشناسی ارشد) عنوان کتابی است از مجتبی کبیریان که در 460 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مجتبی کبیریان، کتاب‌های طراحی اجزای ماشین(پوران پژوهش)، دینامیک(مدرسان شریف)، دینامیک ماشین(مدرسان شریف)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.