منم کوروش

گروه مولفان:
الگزاندر جووی (نویسنده) | مهدی افشار (مترجم)

ناشر:
پورشاد

درباره کتاب:
منم کوروش عنوان کتابی است از الگزاندر جووی با ترجمه‌ی مهدی افشار که در 428 صفحه و توسط انتشارات پورشاد در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از I am Cyrus: the story of the real prince of Persia ©2011. موضوع اصلی این کتاب ایران است. از الگزاندر جووی، کتاب منم کوروش(ققنوس) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.