رباعیات عمر خیام

مولف:
عمر بن ابراهیم خیام (نویسنده)

ناشر:
الهام

درباره کتاب:
رباعیات عمر خیام عنوان کتابی است از عمر بن ابراهیم خیام که در 0 صفحه و توسط انتشارات الهام در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. از عمر بن ابراهیم خیام، کتاب‌های رباعیات حکیم خیام نیشابوری(نیک فرجام)، رباعیات حکیم عمر خیام(آوردگاه هنر و اندیشه)، رباعیات حکیم عمر خیام(زوار)، رباعیات حکیم عمر خیام(خانه فرهنگ و هنر گویا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 5ق