فرهنگ نام

گروه مولفان:
مصطفی محبوبی (گردآورنده) | حسین زینالپور (گردآورنده)

ناشر:
آوای مهدیس

درباره کتاب:
فرهنگ نام عنوان کتابی است از حسین زینالپور که در 343 صفحه و توسط انتشارات آوای مهدیس در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نام های ایرانی است. از حسین زینالپور، کتاب‌های دیوان حافظ با فالنامه(آوای مهدیس)، فرهنگ نام(گویش نو)، پیامک های خواندنی(آوای مهدیس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.