فرهنگ نام

گروه مولفان:
مصطفی محبوبی (گردآورنده) | حسین زینالپور (گردآورنده)

ناشر:
آوای مهدیس

درباره کتاب:
فرهنگ نام عنوان کتابی است از حسین زینالپور که در 343 صفحه و توسط انتشارات آوای مهدیس در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نام های ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین زینالپور، کتاب‌های دیوان حافظ با فالنامه(آوای مهدیس)، فرهنگ نام(گویش نو)، پیامک های خواندنی(آوای مهدیس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.