بی راهه ای در آفتاب

مولف:
حسن کریم پور (نویسنده)

ناشر:
علم

درباره کتاب:
بی راهه ای در آفتاب عنوان کتابی است از حسن کریم پور که در 460 صفحه و توسط انتشارات علم در سال 1383 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن کریم پور، کتاب‌های قصه من و او(اوحدی)، خانه روبرو(آموت)، نامه های پراکنده(علمی)، باغ رویاها(اوحدی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
4,500 تومــان