فرهنگ نام

گروه مولفان:
مصطفی محبوبی (نویسنده) | حسین زینالپور (نویسنده)

ناشر:
گویش نو

درباره کتاب:
فرهنگ نام عنوان کتابی است از حسین زینالپور که در 0 صفحه و توسط انتشارات گویش نو در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نام های ایرانی است. از حسین زینالپور، کتاب‌های دیوان حافظ با فالنامه(آوای مهدیس)، فرهنگ نام(آوای مهدیس)، پیامک های خواندنی(آوای مهدیس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.