فرهنگ نام

گروه مولفان:
مصطفی محبوبی (نویسنده) | حسین زینالپور (نویسنده)

ناشر:
گویش نو

درباره کتاب:
فرهنگ نام عنوان کتابی است از حسین زینالپور که در 0 صفحه و توسط انتشارات گویش نو در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نام های ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین زینالپور، کتاب‌های دیوان حافظ با فالنامه(آوای مهدیس)، فرهنگ نام(آوای مهدیس)، پیامک های خواندنی(آوای مهدیس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.